מורים

ישנם הרבה מורים המלמדים איך להיות עשיר. רכזתי כאן את המורים, הספרים וההרצאות של המורים שמשפיעים עלי בנושא זה. עמוד זה יעודכן בהמשך