גישת ה"רביעים" – CF – תזרים המזומנים

אחד מהרעיונות המרכזיים והחשובים ביותר להבנה לפי גישת אבא עשיר אבא עני הוא גישת הרביעים, רביעי תזרים המזומנים (CF).  גישת הרביעים היא מודל שימושי (עם מגבלות מסוימות), אשר מסבירה כיצד זרימת הכסף עוברת לבני האדם. לפי גישה זאת ישנן 4 דרכים שבהם כסף מגיע אלינו. הרביעים מחולקים לשני חלקים כפי שתוכלו לקרוא למטה.

ציור המודל

המודל מוסבר באמצעות הטבלה הבאה. שימו לב שכמו כל מודל יש לו בעיות מסוימות אבל הוא בהחלט מסביר את הרעיונות המרכזיים של אבא עשיר אבא עני ורעיונות נוספים הקשורים לאיך להיות עשיר.

ארבעת הרביעים
האותיות ומשמעותם

E – עובדים שכירים – Employee

כאן נמצאים העובדים השכירים. אלה שעובדים עבור אחרים תמורת משכורת.

  • במודל הרביעים, קיוסאקי איננו מבחין בין עובדים שכירים שמרווחים הרבה כסף או עובדים שכירים שמרוויחים מעט כסף. הבדל שכמובן נמצא בהבטים אחרים

דוגמאות

  • פקידי בנק
  • עובדי משק בית

 S – עובדים עצמאיים – Self employee

בעצמאיים הכוונה לכאלה שיש להם עסק של אדם אחד או שמעסיקים עובדים אבל שהם עצמם צריכים להיות בעסק ולעשות את העבודה. כלומר שבעצם העובדים העצמאיים הם עושים.

דוגמאות

  • עורכי דין עצמאיים
  • משרד עורכי דין
  • נגר

כל בעלי המקצוע ש"אפשר לסמוך עליהם".

B בעלי עסקים – Business owner

בעלי עסקים הם אלה אשר יש להם עסקים. הנקודה המרכזית היא שהנוכחות שלהם איננה חשובה בעסק. מדובר כאן על משהו שאפשר לקרוא לו הכנסה פסיבית, או ההתחלה של הכנסה פסיבית. כאן יש עסקים שאנשים אחרים עובדים עבורכם (לרוב מרביע E ו S) ויש לכם מנהלים, כך שהנוכחות שלכם לא הכרחית בתוך העסק.

I משקיעים  Investor

כאן מדובר על השקעות בעסקים אחרים (B). הכסף מגיע מההשקעה בעסקים אחרים. 

צד ימין של הטבלה לעומת צד שמאל של הטבלה

צד שמאל  של הטבלה

כאן מדובר על העובדים השכירים (E) ועל עצמאיים (S). המשוואה העיקרית המאפיינת צד זה של הטבלה הוא זמן שווה כסף. כלומר את צריכים את הנוכחות הפיזית שלכם בעבודה כדי שהכסף יזרום אליכם. 

  • לרוב כאן יהיה לכם ביטחון תעסוקתי (ביטחון תעסוקתי) יחסי, אבל לא יהיה לכם חירות פיננסית

צד ימין של הטבלה

כאן מדובר על בעלי עסקים (B) ועל משקיעים (I). 

כאן לא קיימת המשואה של זמן שווה כסף, ואפשר לדבר על משהו שאפשר לקרוא לו הכנסה פסיבית. כאן הכסף עובד עבורכם ולא אתם עובדים עבור הכסף!

  • כאן יש חירות פיננסית