אבא עשיר אבא עני

"אבא עשיר אבא עני" הוא השם של סידרת ספרים שכתב הסופר ואיש העסקים רוברט קיוסקי. ברמה הפשוטה ביותר אפשר להגיד שבאמצעות סידרת ספרים אלה ניתן ללמוד איך לעשות כסף. הרעיון שעומד מאחורי השם הזה הוא שהורים עשירים מלמדים את הילדים שלהם להיות עשירים ואילו הורים עניים והורים מבני מעמד הביניים מלמדים את הילדים להם להיות כמותם (עניים או בני מעמד הביניים). סדרת ספרים אבא עשיר אבא עני מנסה ללמד את דרך החשיבה של אנשים עשירים, מתוך מחשבה שכל אחד שיאמץ את דרך ההבנה והחשיבה והפעולה של אנשים עשירים יהיה עשיר בעצמו. 

רוברט קיוסאקי

רוברט קיוסאקי הוא איש עסקים מצליח וסופר מצליח מאוד. סיפורו האישי הוא שאביו הביולוגי היה פקיד גבוה בהוואי, אדם מאוד משכיל שלא השכיל לנהל את כספו. אביו של שכנו היה איש פחות משכיל, פחות מלומד אבל אחד שיודע לקרוא דוחות כספיים. לאב זה קיוסאקי קורא אביו העשיר. האב העשיר לימד אותו ואת בנו את החוקים של בניית העושר. קיוסאקי עצמו מעיד על עצמו שיש לו דפוסים לא של אדם עשיר והבחירה שלו מידי יום היא לחשוב ולהתנהג כעשיר. סדרת הספרים היא הדרך שלו (ואולי המשכו של אביו העני שהיה סוג של מורה) ללמד אנשים את דפוסי החשיבה וההבנה של אביו העשיר, כך שגם בני האדם שלא קיבלו השכלה של אנשים עשירים יוכלו להיות עשירים.

הרעיונות המרכזיים

ישנן מספר רעיונות מרכזיים המסבירים מה אנשים עשירים יודעים ומה אנשים עניינים ובני מעמד הביניים אינם יודעים. לפניכם הרעיונות באופן כללי. שימו לב שהרעיונות המוצגים למטה הם לא רק של קיאסקי, אלא גם מספר רעיונות שאנשים עשירים יודעים אותם ובני מעמד הביניים ועניים אינם יודעים אותם. 

אמונות על כסף – דיבור עצמי הקשור לכסף

כולנו אוחזים אמונות בנוגע לכסף, לרוב כאלה שקיבלנו בתהליך החינוך מההורים שלנו. אמונות אלה מנהלות אותנו ומשפיעות על היותנו עשירים להיותנו עניים.

דוגמה לדיבור עצמי של עוני/מעמד ביניים: אנשים עם חשיבה של מעמד בינים או עניים יגידו אני לא יכול לרכוש את המכונית הזאת. אנשים עם חשיבה של עושר יגידו לעצמם איך אני יכול לרכוש את המכונית הזאת. לחילופין אנשים מבני מעמד הביניים יגידו לעצמם אני לא יכול להבין בכסף, זה מסובך מידי, לעולם לא אהיה בעל/ת חברה.

דגמה לאמונות על כסף: אנשים מבני מעמד הביניים או עניים יחזיקו באמונות על עושר מהסוג: אנשים עשירים עם רעים/קמצנים/שקרנים.. יושר ועושר לא הולכים ביחד.

הנושא שלש אמונות בנוגע לכסף אשר מכשילות אנשים להיות עשירים הוא כל כך חשוב ומהותי לשינוי, כך שהקדשנו לו פרק מיוחד באתר: אמונות על כסף.

רביעי תזרים המזומנים – אחד מהרעיונות המרכזיים

קיוסאקי מחלק את הדרכים השונות להרוויח כסף לארבע רביעים. החלוקה, גם שלוקה בחסר, היא חלוקה שימושית מאוד המסבירה על הדרכים השונות שאנשים יכולים להרוויח כסף או לעשות כסף, או לאפשר לכסף לעבוד עבורם. מכיוון שמדובר על רעיון כל כך מרכזי הקדשנו לא פרק מיוחד באתר. (ראו רביעי תזרימי המזומנים) החלוקה היא

  1. אנשים שעובדים כשכירים (E)
  2. בעלי עסקים קטנים (S)
  3. בעלי עסקים גדולים (B)
  4.  משקיעים (I) 

נכסים לעומת התחייבויות

המונחים נכסים והתחייבויות הם נכסים מתחום הכלככלה והחשבונאות. בהקשר של הבנת העולם הכלכלי, חשוב להבחין ביניהם. ראו הסבר מורחב על נכסים והתחייבויות

  • נכסים הם מה שמניב לנו כסף
  • התחייבויות הם משהו אנחנו חייבים.

הלימוד המשמעותי החשוב ברעיון כלכלי זה הוא שחשוב להבין שדירה שבה אתם גרים היא שייכת לתחום ההתחיבויות ולא לתחום הנכסים (וזה בניגוד למחשבה הרגילה שרואה בדירת מגורים נכס).

מיסים

ההבדל בין אנשים שחושבים כמו עשירים לבין אנשים שחושבים כמו עניים נעוץ קשור גם למיסים. באופן פרדוקסלי מי ששכירים או בעלי עסקים קטנים משלמים הרבה יותר מאלה שהם בעלי עסקים גדולים ומשקיעים. האחרונים משקיעים את הכסף שלהם בעסקים ובהשקעות שלהם וכך, באופן פרדוקסלי, הם משלמים פחות מס.

 רעיונות נוספים שעשירים יודעים ועניים לא